Filtrirajte po objektu

 

Filtrirajte po mesecu

Razpis za prosto delovno mesto direktorja v Športnih objektih Maribor

Svet javnega zavoda Športni objeti Maribor na podlagi 70. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS št.12/91), 10. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Športni objekti Maribor ter 17., 30. in 31. člena Statuta javnega zavoda Športni objekti Maribor razpisuje delovno mesto direktorja Športnih objektov Maribor... Besedilo razpisa...

 

 

Svet javnega zavoda Športni objeti Maribor na podlagi 70. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS št.12/91), 10. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Športni objekti Maribor ter 17., 30. in 31. člena Statuta javnega zavoda Športni objekti Maribor razpisuje delovno mesto

 

 

 

DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA ŠPORTNI OBJEKTI MARIBOR

 

Kandidati morajo poleg z zakonom določenih pogojev za sklenitev delovnega razmerja izpolnjevati še naslednje pogoje:

 

-          da imajo visokošolsko izobrazbo in najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih oziroma vodstvenih delovnih mestih,

-          da imajo sposobnost organiziranja in vodenja dela.

 

Direktor bo imenovan za mandatno dobo pet let.

 

Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev, kratkim življenjepisom in opisom dosedanjega dela, ter kratkim programom dela naj kandidati pošljejo v osmih dneh po objavi razpisa na naslov:

 

Svet javnega zavoda Športni objekti Maribor, Koresova 7, 2000 Maribor

s pripisom »RAZPIS ZA DIREKTORJA«.

 

Prijavljene kandidate bomo o izbiri obvestili v 30 dneh po zaključku razpisa.

 

                                                                                                          Svet javnega zavoda

                                                                                                          Športni objekti Maribor