Direktor:Anton KNEZ
Tel.:02/320 78 15
Fax:02/320 78 38
E-pošta:tone.knez(at)somb.si
Tajništvo:Ruža PREMUŽ
Tel.:02/320 78 14
Fax:02/320 78 38
E-pošta:ruza.premuz(at)somb.si
Pomočnik direktorja:Aleš ANTOLINC
Tel.:02/420 72 40
Fax:02/421 50 30
GSM:041/731 666
E-pošta:ales.antolinc(at)somb.si
Recepcija Dvorana Tabor:
Tel.:02/320 78 10
GSM:041/685 584
E-pošta: recepcija(at)somb.si
Vodja finančno računovodske službe:Karmen ROTMAN
Tel.:02/320 78 19
Fax:02/320 78 38
E-pošta:karmen.rotman(at)somb.si
Vodja tehnične službe:
Tel.:
Fax:02/320 78 38
GSM:
E-pošta:
Vodja objekta - kopališča:Matej PUNGARTNIK
Tel.:02/229 47 31
Fax:02/252 75 40
GSM:051/357 667
E-pošta:matej.pungartnik(at)somb.si
Vodja programa Dvorana Tabor:Gregor MILIČEVIČ
Tel.:02/320 78 14
Fax:02/320 78 38
GSM:041/605-083
E-pošta:gregor.milicevic(at)somb.si
Vodja programa Športni park TaborRobert HERGA
Tel.:02/420 72 40
Fax:02/421 50 30
GSM:041/262 300
E-pošta:robert.herga(at)somb.si
Vodja programa Pristan:Bojan HERNAH
Tel.:02/229-47-34
Fax:02/252 75 40
GSM:051/310-602
E-pošta:bojan.hernah(at)somb.si
Vodja objekta Ljudski vrt:Tadej Mežnar
Tel.:02/220 83 00
Fax:02/ 220 83 01
GSM:041/374522
E-pošta:tadej.meznar(at)somb.si