O zavodu Športni objekti Maribor

Dobrodošli prijatelji športa, športne rekreacije in zdravega načina življenja !

Mestna občina Maribor je s sprejetjem Odloka o ustanovitvi javnega zavoda ŠPORTNI OBJEKTI MARIBOR odločila, da združi Javni zavod Dvorana Tabor Maribor (dvorana Tabor, Ledna dvorana) in Javni zavod Športni center Maribor (kopališče Pristan, kopališče Mariborski otok, hipodrom Kamnica) v en zavod.

Na isti osnovi se je izvršil prenos javnih športnih objektov na območju Športnega parka Tabor v upravljanje zavoda leta 2010, kakor tudi dogovor o skupnem upravljanju javnih športnih objektov na območju Ljudskega vrta v letu 2012.

Zavod je ustanovljen z namenom opravljanja dejavnosti za upravljanje, načrtovanje, obnovo, izgradnjo, urejanje in vzdrževanje športnih objektov, ki so v lasti ustanovitelja in so namenjeni izvajanju letnega programa športa, ki je v javnem interesu in ga sprejme Mestni svet Mestne občine Maribor.

Za vzdrževanje in opremljenost ter spremljajočo infrastrukturo večnamenske športne dvorane, umetnega pokritega drsališča, kopališč in hipodroma, ki omogočajo izvajanje kakovostnega in vrhunskega športa, skrbi javni zavod ŠPORTNI OBJEKTI MARIBOR. Poudariti je potrebno, da morajo upravljavci športnih objektov za kakovostni in vrhunski šport, sprotno slediti stalnemu razvoju posameznih športnih panog in pravilom, ki jih postavljajo nacionalne in mednarodne športne zveze, da so ti objekti pripravljeni tako, da se sploh lahko odigravajo tekme na državnem in mednarodnem nivoju.

Teniški park Tabor

Teniški park Tabor je eden največjih teniških centrov v Sloveniji. Nova teniška dvorana s tremi igrišči in 13 zunanjih igrišč je vrhunsko urejenih in zagotavljajo naj kvalitetnešje pogoje z igro.

Kontakt: 041 958 611

Ledna dvorana

Na pokritem in zaprtem umetnem drsališču vadijo in tekmujejo mariborski hokejisti in kegljači na ledu. V prostih terminih pa organiziramo druge športne dejavnosti.

Kontakt: 02 320 78 32

Kopališče Pristan

Prvotno kopališče je imelo dva aluminijasta bazena, velikega 25m x 17m in malega 10m x 17m in precej veliko sanitarno kopališče, cca 30 tušev in 20 kadi, ki so bila namenjena občanom brez kopalnic.

Kontakt: 02 229 47 30

Dvorana Tabor

Dvorana Tabor je športni objekt s skupno 118 prostori in skupno površino preko 9.500 m2, ki nudijo športnikom mariborskih klubov prostor za vadbo in tekmovanja, v dopoldanskem času pa omogoča tudi obvezno športno vadbo šolam na območju Tabora.

Kontakt: 02 320 78 10

Dvorana ŽŠD

Večnamenska športna dvorana v velikosti 850 m2 nudi dobre pogoje za razgibavanje ob košarki, odbojki in badmintonu. V dvorani je 6 badmintonskih igrišč, ki omogočajo kakovostno vadbo tako za rekreativce kot tudi vrhunske športnike.

Kontakt: 041 262 300

Mariborski otok

Mariborski otok, edinstven tip rečnega otoka pri nas, leži v neposredni bližini naselja Kamnica, ki je od središča Maribora v smeri Koroške oddaljeno približno 5 kilometrov. Do njega se lahko odpravite po urejeni sprehajalni poti ob Dravi.

Kontakt: 02 623 10 32

Hipodrom 

Konjeništvo v Mariboru ima zelo dolgo tradicijo. Prve kasaške konjske dirke v Mariboru je organiziralo takrat novoustanovljeno kasaško društvo Marburger Renn-Verein (kasneje Marburger Trab-Renn Verein), kot eno starejših športnih društev v Mariboru.                                                    

Kontakt: 041 731 666

Atletski stadion Poljane

Atletski stadion Poljane se zaradi svoje geografske lege in kakovostne steze odlikuje po dobrih pogojih za trening vseh disciplin atletike, od tekov, metov in skokov. Je eden redkih stadionov v Sloveniji, ki je namenjen izključno atletiki.                                                    

Kontakt: 041 262 300

Nogometna igrišča

Velik del zunanjih zelenih površin športnega parka Tabor pokrivajo štiri nogometna igrišča. Vse nogometne površine so povezane z urejeno zelenico. Celoten nogometni in urbani del športnih površin spada med največje športne površine v Sloveniji.                                                    

Kontakt: 041 731 666

Nogometni stadion Ljudski vrt

Osrednji prireditveni stadion Ljudski vrt meri 12.782 m2. Športni objekt sestavljajo igrišče, tribune in spremljajočimi objekti. Nogometno igrišče meri 105 m x 68 m. Tribune na stadionu lahko sprejmejo 12.702 gledalcev.                                                    

Kontakt: 041 374 522

Dvorana Lukna

Športna dvorana Ljudski vrt »Lukna« je športna dvorana z največjo talno površino v državi. Površina igrišča meri 1.525 m2 (58 x 26,30 m). Dvorano je možno pregraditi na dve košarkarski ali 4 odbojkarska igrišča, pripravljene je tudi za badminton.

Kontakt: 041 374 522