Fotogalerije:

Atletski stadion Poljane

Nepridobitna dejavnost/       šport

Pridobitna dejavnost

Opis

EM

cena brez DDV

cena z 9,5 % DDV

cena z 22 % DDV

ATLETSKI STADION

Uporaba stadiona na mes na osebo

 

up.

22,83

25,00

27,85

Uporaba stadiona na leto na osebo

 

up.

146,12

160,00

178,27

Uporaba stadiona za skupino

 

ura

22,83

25,00

27,85

Uporaba stadiona na mesec za skupino

1-krat/teden

up.

54,79

60,00

66,84

Uporaba stadiona na mesec za skupino

vsak dan

up.

273,97

300,00

334,24

Uporaba stadiona - športni dan

 

up.

191,78

210,00

233,97

Uporaba stadiona - tekma

 

ura

136,99

150,00

167,13

Uporaba reflektorjev*

 

ura

18,27

20,00

22,28

Uporaba sejne sobe

 

ura

18,27

20,00

22,28

Uporaba garderob*

 

up.

18,26

19,99

22,28

* postavka se v primeru uporabe športnega objekta prišteje k ceni uporabnine

* ločeno zaračunana postavka (brez uporabnine športnega objekta), zaračuna se po 22 % DDV

Cenik velja od 1. 1. 2019

Telefonska številka:

Informacije: 041 262 300 ali  041 731 666

Lokacija:

Engelsova ulica 6

2000 Maribor