Fotogalerije:

Dvorana Tabor
Opis   EM CENA
brez ddv
Nepridobitna dejav./ šport
CENA 
z 9,5 % ddv
Pridobitna dejavnost   
CENA 
z  22 % ddv
DVORANA TABOR - VELIKA DVORANA
Uporaba dvorane 1/1   Ura 91,32 100 111,42
Uporaba dvorane 1/3   Ura 31,96 35 39
Uporaba - tekma   Up. 401,83 440 490,23
DVORANA TABOR - KEGLJIŠČE
Uporaba steze invalidi in upokojenci 8:00 -14:00 Ura 3,2 3,5 3,9
Uporaba steze društva, organizirane skupine 8:00 -14:00 Ura 4,11 4,5 5,01
Uporaba steze 8:00 -14:00 Ura 4,57 5 5,57
Uporaba kegljišča - celotno 8:00 -14:00 Ura 22,83 25 27,85
Uporaba steze invalidi in upokojenci 14:00 -22:00 Ura 3,65 4 4,46
Uporaba steze društva, organizirane skupine 14:00 -22:00 Ura 4,57 5 5,57
Uporaba steze 14:00 -22:00 Ura 5,94 6,5 7,24
Uporaba kegljišča - celotno 14:00 - 22:00 Ura 32,88 36 40,11
NAMIZNOTENIŠKA DVORANA
Uporaba dvorane   Ura 36,53 40 44,57
Uporaba dvorane - miza   Ura 4,57 5 5,57
Uporaba - tekma   Up. 91,32 100 111,42
DVORANA ZA BORILNE ŠPORTE
Uporaba dvorane   Ura 11,42 12,5 13,93
FITNES
Uporaba dvorane (1 obisk)   Ura 4,57 5 5,57
Uporaba dvorane (2 vstopa teden)   Mes. 36,53 40 44,57
SEJNE SOBE
Uporaba sejne sobe C13 z A/V opremo   Ura 16,39   20
Uporaba sejne sobe C13   Ura 10,25   12,5
Uporaba sejne sobe A38, A59   Ura 4,92   6
SAVNA
Savna 2 uri 1 oseba   Up. 3,28   4
Savna 2 uri do 6 oseb   Up. 16,39   20

Opombe

  • cene v ceniku zajemajo DDV.
  • cene veljajo za termin, ki traja 60 minut.
  • otroci do 10. leta starosti morajo imeti spremstvo enega od staršev oz. ene polnoletne osebe.
  • dijaki, študentje, upokojenci in invalidi se morajo izkazati z veljavno izkaznico.

Cenik velja od 16. 12. 2014

Pojasnilo k ceniku glede zaračunane uporabnine športnih objektov vezano na stopnjo ddv:

Cena z 9,5 % ddv velja za:

  • Fizične osebe za uporabo športnih objektov za ukvarjanje s športom
  • Pravne osebe za uporabo športnih objektov za ukvarjanje s športom za nepridobitno dejavnost – brez nadaljnjega trženja

Cena z 22 % ddv velja za:

  • Uporaba športnih objektov za druge namene – brez športne dejavnosti
  • Uporaba športnih objektov za izobraževalno dejavnost : tečaji, šole športa
  • Uporaba športnih objektov za pridobitno dejavnost – nadaljnje trženje

E-pošta:

gregor.milicevic@somb.si

Telefonska številka:

Recepcija : 041 685 584

Informacije:  041 605 083

Lokacija:

Koresova ulica 7

2000 Maribor