Fotogalerije:

Dvorana ŽŠD

Nepridobitna dejavnost/       šport

Pridobitna dejavnost

Opis

EM

cena brez DDV

cena z 9,5 % DDV

cena z 22 % DDV

VEČNAMENSKA DVORANA

Uporaba dvorane

ura

54,79

60,00

66,84

Uporaba dvorane 1/2

ura

27,4

30,00

33,43

Uporaba 1 igrišča za badminton

ura

9,13

10,00

11,14

Uporaba 1 igrišča za badminton

sezona

273,97

300,00

334,24

Uporaba dvorane - tekma

ura

100,46

110,00

122,56

Rojstni dan (10 oseb)

up.

81,97

 

100,00

Rojstni dan (dodatno na osebo)

up.

5,74

 

7,00

Uporaba garderob*

up.

18,26

19,99

22,28

* postavka se v primeru uporabe športnega objekta prišteje k ceni uporabnine

* ločeno zaračunana postavka (brez uporabnine športnega objekta), zaračuna se po 22 % DDV

Cenik velja od 1. 1. 2019

 

 

 

Telefonska številka:

Informacije:041 262 300 ali 041 667 590

Lokacija:

Popovičeva ulica 12

2000 Maribor