Nepridobitna dejavnost/       šport

Pridobitna dejavnost

Opis

EM

cena brez DDV

cena z 9,5 % DDV

cena z 22 % DDV

HIPODROM KAMNICA - HRANA

Seno

 

kg

0,16

0,18

0,20

Oves

 

kg

0,27

0,30

0,33

HIPODROM KAMNICA - JAHALIŠČE IN KASAŠKA STEZA

Uporaba kasaške steze na mes/konja

ura/dan po dogovoru

kom

50,00

54,75

61,00

Uporaba kasaške steze na uro/konja

ura po dogovoru

ura

10,00

10,95

12,20

Uporaba celotne kasaške steze na uro

 

ura

50,00

54,75

61,00

Uporaba celotne kasaške steze na dan

 

dan

300,00

328,50

366,00

Kasaška dirka na dan na stezo

 

steza

450,00

492,75

549,00

Uporaba jahališča na mes/konja

ura/dan po dogovoru

kom

50,00

54,75

61,00

Uporaba jahališča na uro/konja

ura po dogovoru

ura

10,00

10,95

12,20

Uporaba celotnega jahališča na uro

 

ura

50,00

54,75

61,00

Uporaba celotnega jahališča na dan

 

dan

300,00

328,50

366,00

Uporaba jahališča za tekmo (dresurna)

 

dan

450,00

492,75

549,00

Uporaba hipodroma na dan (komercialna prireditev)

 

prireditev

12.000,00

13.140,00

14.640,00

HIPODROM KAMNICA - BOKSI IN OSKRBA KONJ

Uporaba boksa na mesec

 

kom

41,95

45,94

51,18

Čiščenje boksa na mesec

 

kom

96,58

105,76

117,83

Oskrba konja na mesec

 

kom

52,27

57,24

63,77

HIPODROM KAMNICA - OSTALO

Žagovina

 

m3

14,80

16,21

18,06

Uporaba izpustov na mesec na konja

ura/dan po dogovoru

kom

10,00

10,95

12,20

Uporaba reflektorjev na uro

 

ura

5,00

5,48

6,10

Cenik velja od 1. 1. 2019 dalje

E-pošta:

info(at)somb.si

Telefonska številka:

Informacije: Dušan SELINŠEK  041 994 123

Lokacija:

Vrbanska cesta 65

2351 Kamnica