Nepridobitna dejavnost/       šport

Pridobitna dejavnost

Opis

EM

cena brez DDV

cena z 9,5 % DDV

cena z 22 % DDV

NOGOMETNA IGRIŠČA

Uporaba igrišča - pomožno

ura

82,19

90,00

100,27

Uporaba igrišča - glavno

ura

136,99

150,00

167,13

Uporaba igrišča - stransko

ura

27,4

30,00

33,43

Uporaba igrišča - glavno športni dan

up.

136,99

150,00

167,13

Uporaba igiršča z umetno travo 1/1

ura

45,66

50,00

55,71

Uporaba igiršča z umetno travo 1/2

ura

22,83

25,00

27,85

Uporaba igiršča z umetno travo - tekma

ura

100,46

110,00

122,56

Uporaba reflektrojev*

ura

18,26

19,99

22,28

Uporaba garderob*

ura

18,26

19,99

22,28

Rekreacija na stranskem igrišču 1-krat/teden (letna)

sezona

800

876,00

976,00

Rekreacija na stranskem igrišču 2-krat/teden (letna)

sezona

1500

1.642,50

1.830,00

* postavka se v primeru uporabe športnega objekta prišteje k ceni uporabnine

 

* ločeno zaračunana postavka (brez uporabnine športnega objekta), zaračuna se po 22 % DDV

Cenik velja od 1. 1. 2019

Telefonska številka:

Informacije: 041 262 300 ali 041 731 666

Lokacija:

Koresova ulica 7

2000 Maribor