Razpis 2021

Razpis 2021 

Deli vsebino:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
01.04.2021

Športni objekti Maribor, Koresova ulica 7, 2000 Maribor, na podlagi drugega odstavka 64. člena v povezavi s 51. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS-1 (Uradni list RS, št. 11/2018, z vsemi kasnejšimi spremembami in dopolnitvami), in 16. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018), objavlja

JAVNO ZBIRANJE PONUDB (JZP)

ZA ODDAJO NEPREMIČNINE V NAJEM

 Vabimo vas, da oddate ponudbo za gostinski lokal v Dvorani Tabor.

24.03.2021

Športni objekti Maribor
Koresova ulica 7
2000 Maribor

Številka: JP 2/2021

Datum: 24.03.2021

 Športni objekti Maribor, Koresova ulica 7, 2000 Maribor, na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS-1 (Uradni list RS, št. 11/2018, z vsemi kasnejšimi spremembami in dopolnitvami), in 16. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018), objavlja

JAVNO ZBIRANJE PONUDB (JZP)
ZA ODDAJO NEPREMIČNIN V NAJEM