Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem – All stars bar

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem – All stars bar 

Deli vsebino:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Športni objekti Maribor, Koresova ulica 7, 2000 Maribor, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS-1 (Uradni list RS 11/2018 s posodobitvami), in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), objavlja:

JAVNO ZBIRANJE PONUDB (JZP) za oddajo poslovnega prostora v najem

Celotno besedilo javnega razpisa je na voljo na spodnji povezavi v .pdf obliki

RAZPIS ZA ODDAJO ALL STARS

Obrazec St.1